Trong 2 ngày 5-6/7/2017 Nhà hát Tuồng Việt Nam đã biễu diễn 2 vở tuồng đặc sắc:"Võ Tam Tư trảm cáo" và "Thoại Khanh Châu Tuấn"

Trong 2 ngày 5-6/7/2017 Nhà hát Tuồng Việt Nam đã biễu diễn 2 vở tuồng đặc sắc:"Võ Tam Tư trảm cáo" và "Thoại Khanh Châu Tuấn" tại thôn 8 chào mừng Lễ khánh thành Nhà thờ tổ làng nghề truyền thống thuốc nam Ninh Giang ,Ninh Hiệp. Các nghệ sỹ đã biểu diễn bằng tất cả trái tim và đã gây được sự mến mộ của nhân dân trong hai đêm diễn.