Chương trình nghệ thuật màn sử thi kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa của Nhà hát Tuồng Việt Nam.

Chương trình nghệ thuật màn sử thi kỷ niệm 228 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa của Nhà hát Tuồng Việt Nam.