Vào lúc 20 h ngày 29/9/2014 tại Rạp Hồng hà 51 Đường thành Hà nội. Nhà hát tuồng Việt nam cho ra mắt Vở diễn tham gia liên hoan sân khấu thủ đô,lần thứ nhất-2014. vở diễn Đô đốc Bùi thị Xuân, Trân trọng các quý vị khán giả đến xem

 

,Vào lúc 20 h ngày 29/9/2014 tại Rạp Hồng hà 51 Đường thành Hà nội. Nhà hát tuồng Việt nam cho ra mắt  Vở diễn tham gia liên hoan sân khấu thủ đô,lần thứ nhất-2014. vở diễn Đô đốc Bùi thị Xuân,

Trân trọng các quý vị khán giả đến xem