Nhà hát chèo Quân đội biểu diễn tại Rạp Hồng Hà

Thông tin vở diễn

Ngày diễn: 08-06-2016 8:00 pm
Ngày kết thúc: 08-06-2016 10:00 pm
Địa điểm Rạp Hồng Hà