THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM THỜI NGHỈ KHÔNG BIỂU DIỄN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TẠI RẠP HỒNG HÀ KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TẠM THỜI NGHỈ KHÔNG BIỂU DIỄN PHỤC VỤ KHÁCH DU LỊCH TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC TẠI RẠP HỒNG HÀ KỂ TỪ NGÀY 01/08/2016

Được sự đồng ý của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch, Nhà hát Tuồng Việt nam sẽ sửa chữa Rạp để đáp ứng được thẩm mỹ và đúng theo yêu cầu của Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch. Vì vậy Nhà hát chúng tôi sẽ phải dừng biểu diễn trong một thời gian.

Nhà hát chúng tôi xin được thông báo đến tất cả các công ty du lịch, các khách sạn, và toàn thể các quí vị đã và đang yêu mến ủng hộ cho nghệ thuật Tuồng trong những năm qua. Khi sửa chữa xong Rạp chúng tôi sẽ thông báo lịch biểu diễn cụ thể đến tất cả các quí vị và mong rằng nhà hát chúng tôi lại tiếp tục nhận được sự quan tâm yêu mến của quí vị đối với nghệ thuật Tuồng.

Xin trân trọng cảm ơn.

Thông tin vở diễn

Ngày diễn: 06-02-2017 6:00 pm
Ngày kết thúc: 06-02-2017 7:00 pm
Đoàn - Đơn vị biểu diễn Nhà hát Tuồng Việt Nam
Địa điểm Rạp Hồng Hà