Rạp Hồng Hà

4. Giá cho thuê các chương trình có yếu tố nước ngoài
     - Các chương trình biểu diễn và hoạt động có yếu tố nước ngoài tuỳ theo quy mô, tính chất của chương trình, giá cho thuê tối thiểu là: 35.000.000đ/1buổi trở lên.
     Có âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn sân khấu bình thường (chưa có thiết bị kỹ xảo ánh sáng).
5. Giá cho thuê thiết bị kỹ xảo ánh sáng (Máy tạo khói, đèn Follow, đèn Moving head, đèn Was (nhuộm màu)... nếu chương trình, vở diễn yêu cầu phải có đèn và bên thuê muốn sử dụng mà rạp có cho thuê là:
     - Các đơn vị nghệ thuật nhà nước là:         500.000đ/1 đèn/1buổi.
     - Các đơn vị, tổ chức, cá nhân khác là :      800.000đ/1 đèn/1buổi.
6. Thời gian cho thuê hoạt động: 
      - Thời gian mỗi buổi không quá 4 giờ (240 phút) làm việc liên tục:
        + Sáng từ:       7h30     đến    11h30
        + Chiều từ:      13h30  đến     17h30
        + Tối  từ:         19h00    đến    22h30 
     Khi bên thuê có nhu cầu vào rạp sớm hơn, hoặc có những thay đổi về thời gian trong quy định này cần có sự trao đổi thống nhất với Ban quản lý Rạp.
7. Bảo đảm an toàn cháy, nổ  và vệ sinh môi trường:
     - Mọi đơn vị nghệ thuật, cơ quan, tổ chức, cá nhân thuê, mướn hoạt động tại rạp phải tuyệt đối tuân thủ các quy định an toàn về điện, phòng chống cháy, nổ, vệ sinh môi trường, nếp sống văn hoá nơi thưởng thức nghệ thuật.
8. Biểu giá trong điều này đã bao gồm hóa đơn bán hàng.
9. Hiệu lực và trách nhiệm thực hiện
     Quy định này có hiệu lực từ ngày 29 tháng 12 năm 2016.
   

Sơ đồ rạp Hồng Hà