NSND - Ánh Dương

NSND - Ánh Dương

Đoàn biểu diễn I Nhà hát Tuồng Việt Nam

NSND - Ánh Dương

Đoàn biểu diễn I Nhà hát Tuồng Việt Nam

Phong tặng danh hiệu NSND năm 2015
Sinh ngày: 23 /08/1963
Quá trình hoạt động nghệ thuật
- 04 Huy chương Vàng
- 01 Huy chương Bạc
- Giải nhì Tài năng sân khấu trẻ