Rạp Hồng Hà

Nhà hát Tuồng Việt Nam đã được Bộ Văn Hóa Thông Tin chính thức giao cho quản lý Rạp Hồng Hà, đây là địa điểm hoạt động nghệ thuật thường xuyên của Nhà hát Tuồng Việt Nam và các đơn vị nghệ thuật khác có nhu cầu về địa điểm biểu diễn tại Hà Nội.


- Địa điểm và những vấn đề cần biết:
     + Địa chỉ: Số 51A phố Đường Thành, Q.Hoàn Kiếm, TP Hà Nội.
     + Điện thoại của rạp: 8.287.268 - 8.252.803
- Những vấn đề cần biết:
    + Số ghế trong Rạp : 395
    + Hai hệ thống máy lạnh dùng cho:
          o  Phòng khán giả
          o  Sân khấu
    + Trang thiết âm thanh, ánh sáng chất lượng cao, đảm bảo tốt cho tất cả các loại hình nghệ thuật đến biểu diễn.
   

+ Mức giá hợp đồng :
1. Giá thuê để luyện tập và biểu diễn :
          - Thuê để luyện tập buổi ngày là :  12.000.000đ/1buổi
          - Thuê để luyện tập buổi tối là :      12.000.000đ/1buổi
          - Thuê để biểu diễn buổi ngày là:  14.000.000đ/1buổi
          - Thuê để biểu diễn buổi tối là :      15.000.000đ/1buổi
          Có âm thanh, ánh sáng phục vụ biểu diễn sân khấu bình thường (chưa có thiết bị kỹ xảo ánh sáng)
2. Giá thuê để tổ chức hội nghị, hội thảo:
     -  Từ  15.000.000đ/1buổi trở lên (tuỳ tính chất, quy mô sự kiện)
     Có âm thanh, ánh sáng đảm bảo phục vụ hội nghị, hội thảo.
3. Giá cho thuê tổ chức các sự kiện truyền hình, quay phim, trò chơi
     - Từ:  25.000.000đ/1buổi trở lên ( tùy tính chất, quy mô, thời lượng sự kiện…)
     *Nhà hát truyền hình:
     - Từ:  25.000.000đ/1buổi trở lên
    Có âm thanh, ánh sáng phục vụ cho việc quay truyền hình (chưa có thiết bị âm thanh, ánh sáng, kỹ xảo ánh sáng phục vụ cho chương trình vở diễn)
      - Thuê rạp bán vé thu từ 20% đến 30% tổng thu vé bán ra (giá bán vé không dưới 150.000đ).