NSƯT - Kiều Oanh

Họ và tên: Kiều Oanh – NSƯT Diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam