KHÔNG CÒN ĐƯỜNG NÀO KHÁC

KHÔNG CÒN ĐƯỜNG NÀO KHÁC   

Hiệp định GiơNe ký chưa ráo mực, thực dân Pháp đã phản bội lời hứa. Liền sau đó là đế quốc Mỹ nhảy vào. Đất nước bị chia cắt làm đôi. Cả nước lại bước vào cuộc kháng chiến thường kỳ .
Không còn đường nào khác

TÌNH MẸ

TÌNH MẸ   

Người cách mạng cứ khổ đau mãi mãi. Suốt cuộc đời không hạnh phúc sao anh? Hạnh phúc chung còn nằm dưới gông xiềng. Hạnh phúc riêng sao hai ta có được.

PHƯƠNG THUỐC THẦN KỲ

PHƯƠNG THUỐC THẦN KỲ   

Cuộc đời vui thú làm sao

Ai ai cũng muốn làm cao, làm thầy

NGŨ BIẾN

NGŨ BIẾN   

Xuân Trầm là nữ nghĩa quân của Lê Lợi. Gia đình của nàng đã bị giặc Minh sát hại. Căm hận giặc Minh, nàng đã một mình lọt vào thành Đông Quan đốt cháy kho lưu huỳnh và giết chết tên tổng quản.

NGÊU - SÒ - ỐC - HẾN

NGÊU - SÒ - ỐC - HẾN   

Nhân vật Ốc: Từ thân phận nghèo hèn trở thành lưu manh hoá.

TRƯƠNG ĐỒ NHỤC

TRƯƠNG ĐỒ NHỤC   

Diêm vương, vị quan toà dưới âm cung đã ký ẩu một lệnh bắt người khiến cho cuộc sống của chúng sinh chốn trần gian điên đảo. Hồn nhà sư nằm trong xác anh Đồ Nhục . Cuộc tranh giành giữa hồn và xác của Thị Bích - vợ Đồ Nhục và các sư phải đưa lên quan huyện phân xử, quan huyện đã xử thật công minh.

CHÂU SÁNG QUA SÔNG

Châu Sáng cùng Ngũ Vân Thiệu là đôi bạn thân. Vào một buổi sáng, Châu Sáng vác thúng đi chợ, bỗng nghe thấy tiếng người kêu cứu.