TIẾNG THÉT GIỮA HOÀNG CUNG

TIẾNG THÉT GIỮA HOÀNG CUNG   

Cuối thế kỷ XIV vương triều Trần ngày càng suy thoái. Trong triều vua ham mê cờ bạc, sống xa hoa, ngông cuồng không lo lắng đến đất nước và muôn dân. Bọn gian thần xu nịnh ngày càng đắc thế, chúng đua nhau vơ vét của cải ngang ngược, lộng hành.

Tiếng thét giữa hoàng cungNhững đấng trung thần bị gièm pha, đố kỵ, vu tội và hãm hại . Đất nước lâm vào tình trạng rối loạn, muôn dân chịu cảnh lầm than.

Không thể ngồi yên nhìn xã tắc suy vong, Chu văn An vốn là một nhà giáo có uy vọng lớn với triều đình và muôn dân đã phải rời quê nhà lên kinh đô để can ngăn vua Trần .

Biết tin Chu Văn An lên kinh, bọn gian thần tìm mọi cách để ngăn cản và hãm hại Chu Văn An

Bọn gian thần ngày càng lộng hành và độc ác; Chu văn An đã quyết định dâng sớ “ Thất trảm sớ", đòi nhà vua xử tội 7 tên gian thần để cho đất nước và muôn dân được bình yên. "Thất trảm sớ" của Chu Văn An thật sự là một tiếng thét vang dội giữa hoàng cung khiến cho vua Trần phải tỉnh ngộ, bọn gian thần kiếp sợ và đền tội.