TÌNH MẸ

TÌNH MẸ   

Người cách mạng cứ khổ đau mãi mãi. Suốt cuộc đời không hạnh phúc sao anh? Hạnh phúc chung còn nằm dưới gông xiềng. Hạnh phúc riêng sao hai ta có được.

Tình MẹVinh quang thay người chiến sỹ cách mạng, bất khuất , kiên cường đã hy sinh hạnh phúc cá nhân cho cuộc đấu tranh giành độc lập, tự do cho dân tộc .

Cao trào Xô Viết Nghệ Tĩnh năm 1930 -1931 đã lôi cuốn hàng vạn nông dân, công nhân đứng lên đấu tranh đòi quền làm chủ, xây dựng cuộc sống mới .

Bọn đế quốc, phong kiến dùng mọi thủ đoạn dã man dàn áp phong trào Cách Mạng .

Cuộc đấu tranh bị chìm trong biển máu , nhưng tinh thần bất khuất của người mẹ Việt Nam, người chiến sỹ Cộng sản sống mãi với trang sử vẻ vang của đất nước.