NGÊU - SÒ - ỐC - HẾN

NGÊU - SÒ - ỐC - HẾN   

Nhân vật Ốc: Từ thân phận nghèo hèn trở thành lưu manh hoá.

Thầy bói Nghêu: Lợi dụng tín ngưỡng làm những điều vô lương tâm.

Nghêu - sò - ốc - hếnTrùm Sò : Điển hình của tầng lớp địa chủ cường hào, chắt bóp, keo kiệt, chuyên bóc lột sức lao động của người nông dân.

Thị Hến: Người phụ nữ thân phận mỏng manh, bị xã hội phong kiến chèn ép cũng trở thành buôn gian bán lận. Và Xã trưởng, Thầy Để, Quan Huyện là tầng lớp quan lại nịnh trên đè dưới, ức hiếp dân lành . Chúng không còn là “phụ mẫu chi dân” Một xã hội thối nát mà thi sĩ Hồ Xuân Hương đã phải thốt lên : Than ôi !

“ Cán cân tạo hoá rơi đâu mất
Miệng túi càn khôn khép lại rồi”