PHƯƠNG THUỐC THẦN KỲ

PHƯƠNG THUỐC THẦN KỲ   

Cuộc đời vui thú làm sao

Ai ai cũng muốn làm cao, làm thầy

Trong cái rủi, có cái may

Nhìn xem thế sự vẫn xoay diệu kỳ

Nhắc ai đã nắm quyền uy.

Việc dân việc nước thực thi hàng ngày

Phương thuốc thần kỳCó khi bão nổi, gió lay

Thói đời quét sạch, dân cày lên ngôi

Nhân gian thiếu vắng tiếng cười

Một vài trò diễn mọi người thêm vui "