TRƯƠNG ĐỒ NHỤC

TRƯƠNG ĐỒ NHỤC   

Diêm vương, vị quan toà dưới âm cung đã ký ẩu một lệnh bắt người khiến cho cuộc sống của chúng sinh chốn trần gian điên đảo. Hồn nhà sư nằm trong xác anh Đồ Nhục . Cuộc tranh giành giữa hồn và xác của Thị Bích - vợ Đồ Nhục và các sư phải đưa lên quan huyện phân xử, quan huyện đã xử thật công minh.

Trương Đồ NhụcKể từ nay: Hồn nhà sư sẽ lo việc đèn nhang từ dạng sáng đến hết tầm canh một. Xác Đồ Nhục sẽ về cùng Thị Bích từ canh hai cho đến rạng đông. Khi cần chồng Thị Bích có chồng. Lúc cần lễ nhà sư có lễ.

Vở diễn là một lời đanh thép tố cáo tệ quan liêu tham nhũng.