NGŨ BIẾN

NGŨ BIẾN   

Xuân Trầm là nữ nghĩa quân của Lê Lợi. Gia đình của nàng đã bị giặc Minh sát hại. Căm hận giặc Minh, nàng đã một mình lọt vào thành Đông Quan đốt cháy kho lưu huỳnh và giết chết tên tổng quản.


Ngu biến Bị quân giặc truy đuổi, Xuân Trầm đã nhanh trí, khôn khéo cải dạng năm lần vượt qua cửa ải quân giặc, trở về với nghĩa quân, tiếp tục chiến đấu, thực hiện nguyện ước của nàng: Đền nợ nước, trả thù nhà .