CHÂU SÁNG QUA SÔNG

Châu Sáng cùng Ngũ Vân Thiệu là đôi bạn thân. Vào một buổi sáng, Châu Sáng vác thúng đi chợ, bỗng nghe thấy tiếng người kêu cứu.

Châu Sáng qua sôngDừng chân lắng nghe, Châu Sáng biết được Ngũ Vân Thiệu đang bị giặc truy đuổi, còn Giả Thị - vợ của Ngũ Vân Thiệu đã bị giặc giết chết. Tình thế vô cùng nguy hiểm. Muốn đi cứu bạn, nhưng trong tay không có binh khí. Châu Sáng quyết định lấy chiếc thúng đi chợ làm thuyền vượt qua sông rộng, gió lớn để đến miếu Quan Công mượn thanh long đao thần đi cứu bạn .