ÔN ĐÌNH CHÉM TÁ

ÔN ĐÌNH CHÉM TÁ   

Bọn gian thần cướp ngôi Vua, chúng bắt Thứ Phi và Hoàng tử giam vào ngục tối. Kim Lân, Linh Tá là hai tướng trung thành của nhà Vua, đã tìm cách cứu Thứ Phi cùng Hoàng Tử.Công việc bại lộ, Kim Lân phải đưa Thứ Phi và Hoàng Tử đi lánh nạn, còn Linh Tá ở lại ngăn quân giặc. Nhưng vì thế cô, lực mỏng Linh Tá đã bị giặc chém rơi đầu. Chàng đã nhặt đầu mình lên rồi hoá thành ngọn đuốc để đưa Kim Lân cùng Hoàng Tử qua miền Sơn Hậu.