Thành tích đạt được

Nhà hát Tuồng Việt Nam đã được Tôn vinh  ngành dịch vụ giải trí xuất sắc trên thế giới, trao tặng Giấy chứng nhận xuất sắc năm 2014.