Giám đốc Phạm Ngọc Tuấn

Giám đốc Phạm Ngọc Tuấn

Quê quán: Tam Hưng, Thanh Oai, Hà Tây nay là Hà Nội

Quá trình công tác:

- Năm 1979 đến1983 là học sinh lớp diễn viên Tuồng
- Năm 1984 là diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam
- Năm 1995 Làm phó trưởng đoàn biểu diễn 2, Nhà hát Tuồng Việt Nam
- Năm 1997 đến 2001 Ủy viên BCH Đoàn Bộ Văn Hóa Thể thao và Du lịch, Ủy viên BCH Thành đoàn Hà Nội khóa 11
- Năm 2007 Trưởng ban quản lý rạp Hồng Hà, Nhà hát Tuồng Việt Nam
- Năm 2009 Phó Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam
- Năm 2010 Giám đốc Nhà hát Tuồng Việt Nam.

Thành tích:

+ Huy chương vì thế hệ trẻ của Trung ương Đoàn.

+ 11 năm liên tục đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

+ Chiến sĩ Thi Đua cấp Bộ năm 2008,2012.

+ Bằng khen của Thủ tướng Chính Phủ năm 2008, 2012

+ Bằng khen Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 3 năm liền