Download Video: MP4, WebM, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS

Tin mới

Thạc sỹ Nghệ thuật - Đạo diễn Đặng Bá Tài

Thạc sỹ Nghệ thuật - Đạo diễn Đặng Bá Tài


Thạc sỹ, đạo diễn - Trưởng phòng nghệ thuật, thường trực hội đồng nghệ thuật.
Khen thưởng cá nhân:
 - Phong tặng danh hiệu nsưt năm 2016 
- Nhiều năm là lao động tiên tiến.

- Chiến sỹ thi đua năm 2003.

- Huy chương vì sự nghiệp sân khấu Việt Nam tháng 9 năm 2004.

- Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hoá thông tin tháng 9 năm 2004.

- Tiết mục: "Trương Đồ Nhục" giải thưởng vở diễn hay loại B của hội nghệ sỹ sân khấu Việt Nam năm 1997 với chức danh: Đạo diễn.

- Giải thưởng đạo diễn trẻ xuất sắc toàn quốc năm 1999 do Bộ văn hoá thông tin cấp.

- Tiết mục: "Hùng khí sông Lương" Đoàn Tuồng Thanh Hoá huy chương bạc hội diễn sân khấu chuyên nghiệp Tuồng dân ca toàn quốc năm 1999 tại Nha Trang. Chức danh trong vở: Đạo diễn.

- Tiết mục "Kẻ nô lệ" Đoàn nghệ thuật Câu lạc bộ Tuồng nhà văn hoá tỉnh Bắc Ninh. Giải thưởng: huy chương Vàng hội diễn sân khấu Tuồng không chuyên toàn quốc lần thứ I năm 2003 tại Nha Trang với chức danh: Đạo diễn.

- Tiết mục: "Tiếng đàn huyền diệu": huy chương Vàng - Đoàn Tuồng câu lạc bộ tỉnh Bắc Ninh - Hội diễn tuồng không chuyên toàn quốc lần thứ 2.

Hình ảnh tiêu biểu của nhà hát