Tin buồn !Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Quang Hải – nguyên là Diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã từ trần vào hồi 16h32 phút ngày 15 tháng 8 năm 2021 (tức ngày 8 tháng 7 năm Tân Sửu, hưởng thọ 82 tuổi.Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà hát Tuồng Việt Nam trân trọng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Quang Hải !Thành kính phân ưu !

Tin buồn !Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Quang Hải – nguyên là Diễn viên Nhà hát Tuồng Việt Nam đã từ trần vào hồi 16h32 phút ngày 15 tháng 8 năm 2021 (tức ngày 8 tháng 7 năm Tân Sửu, hưởng thọ 82 tuổi.Ban lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Nhà hát Tuồng Việt Nam trân trọng gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Quang Hải !Thành kính phân ưu !
https://drive.google.com/file/d/1BXIiZjzEGWSXySU0xWrrjyhR9-l2x0Vb/view?usp=sharing

“TƯỞNG NHỚ NGHỆ SĨ ƯU TÚ QUANG HẢI – TÀI NĂNG VÀ NHÂN CÁCH”