Thông báo ” Tuyển dụng Viên chức năm 2020″

Thông báo ” Tuyển dụng Viên chức năm 2020″

Căn cứ Quyết định số 112 QD-BVHTTDL ngày 09/01/2020 và Quyết định số 3227 QD-BVHTTDL ngày 27/08/2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao & Du lịch về việc phê duyệt kế hoạch xét tuyển viên chức năm 2020 và quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Nhà hát Tuồng Việt Nam

Nhà Hát Tuồng VN thông báo tuyển dụng viên chức năm 2020 với các chỉ tiêu và vị trí việc làm như sau
* Vị trí Diễn viên và Nhạc công: 27 chỉ tiêu.
* Vị trí chuyên môn tổ chức biểu diễn và đối ngoại: 02 chỉ tiêu
* Vị trí kỹ sư : 02 chỉ tiêu
Mọi chi tiết xin đọc trong bản thông báo hoặc liên hệ trực tiếp với phòng HCTH- Nhà hát Tuồng Việt Nam, khu Văn hoá, Nghệ thuật, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội
Số điện thoại : 0243. 764.0919 ông Hoàng Văn Long- Phó giám đốc, trưởng phòng HCTH Nhà hát Tuồng Việt Nam.

Trong hình ảnh có thể có: văn bảnTrong hình ảnh có thể có: văn bảnTrong hình ảnh có thể có: văn bản