Sau một thời gian tạm dừng phòng chống dich CoVid. Đêm biểu diễn đầu tiên tại Rạp Hồng Hà – Nhà Hát Tuồng Việt Nam thành công tốt đẹp, sự có mặt và đón nhận nhiệt tình của các bạn sinh viên đã tiếp lửa cho các nghệ sỹ trẻ thêm say nghề và gắn bó bộ môn nghệ thuật truyền thống nước nhà.

Sau một thời gian tạm dừng phòng chống  dich CoVid. Đêm biểu diễn đầu tiên tại Rạp Hồng Hà – Nhà Hát Tuồng Việt Nam  thành công tốt đẹp, sự có mặt và đón nhận nhiệt tình của các bạn sinh viên đã tiếp lửa cho các nghệ sỹ trẻ thêm say nghề và  gắn bó bộ môn nghệ thuật truyền thống nước nhà.