Nhà hát Tuồng VN biểu diễn thường xuyên vào tối thứ sáu và chủ nhật hàng tuần các trích đoạn Tuồng truyền thống tại phố đi bộ Mã Mây, Hà Nội. Trân trọng kính mời quí khán giả yêu NT tuồng truyền thống đến xem! Cảm ơn!

Nhà hát Tuồng VN biểu diễn thường xuyên vào tối thứ sáu và chủ nhật hàng tuần các trích đoạn Tuồng truyền thống tại phố đi bộ Mã Mây, Hà Nội. Trân trọng kính mời quí khán giả yêu NT tuồng truyền thống đến xem! Cảm ơn!