Nhà hát Tuồng Việt Nam vẫn miệt mài ” Giới thiệu Nghệ thuật Tuồng truyền thống với khán giả trẻ” lên nền tảng số Youtube của Nhà hát Tuồng Việt Nam, nhằm bảo tồn những giá trị Văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam và thực hiện mục tiêu ” Văn hóa còn thì dân tộc còn, Văn hóa mất thì dân tộc mất”. Mời quí khán giả yêu NT Tuồng truyền thống đón xem.Trân trọng!

Nhà hát Tuồng Việt Nam vẫn miệt mài ” Giới thiệu Nghệ thuật Tuồng truyền thống với khán giả trẻ” lên nền tảng số Youtube của Nhà hát Tuồng Việt Nam, nhằm bảo tồn những giá trị Văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam và thực hiện mục tiêu ” Văn hóa còn thì dân tộc còn, Văn hóa mất thì dân tộc mất”. Mời quí khán giả yêu NT Tuồng truyền thống đón xem.Trân trọng!