NSND - Nguyễn Gia Khoản

NSDN Nguyễn Gia Khoản - Phó giám đốc chỉ đạo nghệ thuật Nhà hát Tuồng Việt Nam

Nghệ danh: Gia Khoản
Chức danh: Phó giám đốc chỉ đạo nghệ thuật Nhà hát Tuồng Việt Nam
Thành tích nghệ thuật: 40 năm công tác đã được Đảng Nhà nước tặng
-    Huân chương Lao động hạng 3
-    Bằng khen Thủ tướng chính phủ
-    Danh hiệu nghệ sĩ nhân dân
-    Huy chương bạc năm 1985
-    Huy chương vàng năm 1990
-    Huy chương bạc năm 1992
-    Huy chương bạc năm 1995
-    Huy chương vàng năm 1996
-    Giải diễn viên diễn vai truyền thống xuất sắc nhất của Đài tiếng nói Việt Nam năm 96
-    Huy chương vàng năm 2008
-    Huy chương vàng năm 2010
-    3 huy chương vàng đạo diễn các trích đoạn Tuồng liên hoan sân khấu Tuồng không chuyên năm 2003
-    Đào tạo và giảng dạy nhiều thế hệ diễn viên cho Nhà hát Tuồng Việt Nam
-    2 bằng khen Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
-    Nhiều bằng khen, giấy khen của các cấp trao tặng