TRIỆU ĐÌNH LONG CỨU CHÚA

TRIỆU ĐÌNH LONG CỨU CHÚA   

Nhân lúc vua Tống bệnh nặng, thái sư Tạ Thạch Sư bàn với em trai là Tạ Thạch Giao; hai con rể là Triệu Đình Long, Bạt Hổ; con nuôi là Năng Danh quyết định cướp ngôi vua.

SƠN HẬU

SƠN HẬU   

Nhân lúc vua Tề già yếu lại chưa có con trai nối dõi, tên Thái sư Tạ Thiên Lăng cùng anh em âm mưu chiếm ngôi. Chúng lập “Tiểu giang sơn” mời các quan đến dự tiệc.

MỘC QUẾ ANH DÂNG CÂY

MỘC QUẾ ANH DÂNG CÂY   

Mộc Quế Anh đang tuổi trăng tròn, nàng rạng rỡ như đoa hoa hồng đón hạt sương mai, nhưng cũng ngang tàng chẳng kém trang nam nhi quân tử. Tâm hồn nàng ngập tràn niềm kiêu hãnh bởi tài sắc nổi tiếng một vùng.

NỮ TƯỚNG ĐÀO TAM XUÂN

Triệu Khuông Dẫn, Cao Hoài Đức, Trịnh Ân là ba anh em kết nghĩa. Sau bao năm chiến trận, họ đã lập nên cơ nghiệp nhà Tống . Trong một buổi đại yến, vua tôi, anh em đang hưởng lạc thì có tin giặc đến. Cao Hoài Đức, Trịnh Ân cùng vợ là Đào Tam Xuân ra trận đánh giặc.