NSND - Hồng Khiêm

NSND - Hồng Khiêm - Ủy viên BCH chi bộ Đoàn I

Họ và tên: NSND Trần Thị Khiêm - Ủy viên BCH chi bộ Đoàn I

Sinh ngày: 01/10/1962
Thành tích:
5 Huy chương vàng
4 Bằng khen các cấp