TIẾNG THÉT GIỮA HOÀNG CUNG

TIẾNG THÉT GIỮA HOÀNG CUNG   

Cuối thế kỷ XIV vương triều Trần ngày càng suy thoái. Trong triều vua ham mê cờ bạc, sống xa hoa, ngông cuồng không lo lắng đến đất nước và muôn dân. Bọn gian thần xu nịnh ngày càng đắc thế, chúng đua nhau vơ vét của cải ngang ngược, lộng hành.

ĐỀ THÁM

ĐỀ THÁM   

Trong cao trào đấu tranh chống Pháp cuối thế kỉ XIX, cùng với các cuộc khởi nghĩa do văn thân, sĩ phu lãnh đạo, còn có các cuộc đấu tranh của nông dân Yên Thế tỉnh Bắc Giang do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo.