NSƯT - Lê Trần Vinh

Nhạc sỹ : NSƯT - Lê Trần Vinh