NGHỆ THUẬT BIỂU DIỄN CỦA DIỄN VIÊN TUỒNG

Đặc trưng độc đáo nhất của sân khấu Tuồng là chất bi hùng; mỗi nhân vật chính diện đều là những bài học, những tấm gương về đạo lý, đặc biệt là đạo trung quân ái quốc. Sân khấu Tuồng phản ánh hiện thực theo phương pháp tự sự, sử dụng các yếu tố kể, tả và biểu hiện để xây dựng hình tượng nhân vật.

Mặt nạ Tuồng Việt nam

Một nét đặc sắc của Tuồng cổ
Viết về một kỷ vật không quên trong cuộc đời mình, GS. Hoàng Châu Ký (nguyên Tổng Thư ký đầu tiên Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam) nhắc ngay đến mặt nạ Tuồng. Chiếc mặt nạ hóa trang đã mang tải một vẻ đẹp độc đáo của bộ môn nghệ thuật sân khấu truyền thống này…