NSƯT - Đoàn Quang Bình

Họ và tên: NSƯT Đoàn Quang Bình - Nhạc công Nhà hát Tuồng Việt Nam