Một đêm diễn khẳng định thương hiệu chất lượng nghệ thuật cao của các Nghệ sỹ Nhà hát Tuồng Việt Nam. Chỉn chu từ khâu chuẩn bị phông màn sân khấu tới Biển tên NHÀ HÁT TUỒNG VIỆT NAM được thêu tay bằng chỉ tơ phản quang màu vàng trên nền nhung đỏ….đúng là hiếm khi nhìn thấy sân khấu ngoài trời của đơn vị NT nào có được….ấn tượng quá…

Một đêm diễn khẳng định thương hiệu chất lượng nghệ thuật cao của các Nghệ sỹ Nhà hát Tuồng Việt Nam. Chỉn chu từ khâu chuẩn bị phông màn sân khấu tới Biển tên NHÀ HÁT TUỒNG VIỆT NAM được thêu tay bằng chỉ tơ phản quang màu vàng trên nền nhung đỏ….đúng là hiếm khi nhìn thấy sân khấu ngoài trời của đơn vị NT nào có được….ấn tượng quá…