Nhà hát tuồng Việt Nam

Liên hệ

Ảnh của Liên hệ
Địa chỉ:
Nhà hát Tuồng Việt Nam thành lập năm 1959, tiền thân là Đoàn Tuồng Bắc Trung Ương. Ngày đầu thành lập, Nhà hát chỉ có 19 nghệ sỹ, cán bộ; trải qua hơn 40 năm hoạt động, đến nay, Nhà hát đã có gần 200 cán bộ, nghệ sỹ.

NHÀ HÁT TUỒNG VIỆT NAM

ĐC: KHU VĂN HÓA NGHỆ THUẬT MAI DỊCH - CẦU GIẤY - HÀ NỘI

RẠP HỒNG HÀ

ĐC: 51A ĐƯỜNG THÀNH - HOÀN KIẾM - HÀ NỘI

honghatheatre@gmail.com

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN: 043.8252803 Mr.Tuấn: 0984545228

Website: www.vietnamtuongtheatre.com

Thông tin khác

Thông tin khác:

Nhà hát Tuồng Việt Nam thành lập năm 1959, tiền thân là Đoàn Tuồng Bắc Trung Ương. Ngày đầu thành lập, Nhà hát chỉ có 19 nghệ sỹ, cán bộ; trải qua hơn 40 năm hoạt động, đến nay, Nhà hát đã có gần 200 cán bộ, nghệ sỹ.

       NHÀ HÁT TUỒNG VIỆT NAM

        ĐC: KHU VĂN HÓA NGHỆ THUẬT MAI DỊCH - CẦU GIẤY - HÀ NỘI

   RẠP HỒNG HÀ

ĐC: 51A ĐƯỜNG THÀNH - HOÀN KIẾM - HÀ NỘI

    honghatheatre@gmail.com     

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN: 043.8252803 or  Mr.Cường:01666675526 ,  Mr.Tuấn : 0984545228 

Website: www.vietnamtuongtheatre.com