NSND - Lê Văn Quý (Xuân Quý)

Họ và tên: Lê Văn Quý (Xuân Qúy) – NSND Đoàn biểu diễn II

-Phong tặng danh hiệu NSND năm 2015

-Phong tặng danh hiệu NSUT năm 2007

-Bằng khen Thủ tướng năm 2010

-Bằng khen Bộ trưởng năm 2006

-Bằng khen Bộ trưởng năm 2013

-Huy chương vì sự nghiệp sân khấu năm 2004

-Kỷ niệm chương vì sự nghiệp văn hóa năm 2004
 
-Huy chương vàng năm 1990
-Huy chương vàng năm 1992
-Huy chương vàng năm 2005
-Huy chương vàng năm 2008
-Huy chương vàng năm 2011
-Huy chương vàng năm 2013
-Huy chương bạc năm 1995
-Huy chương bạc năm 1999
-Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2015
-Chiến sỹ thi đua cấp bộ năm 2008
-Chiến sỹ thi đua cấp bộ năm 2011
-Giấy khen công đoàn bộ văn hóa thể thao và du lịch năm 2011
-Từ năm 2001đến năm 2015 liên tục đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua cấp cơ sở