NSƯT - Phạm Văn Thẩm

Họ và tên: Phạm Văn Thẩm – NSƯT