NSƯT - Hán Văn Thân

Nghệ sĩ ưu tú Hán Văn Thân

Họ và tên: Hán Văn Thân – NSƯT

Sinh năm: 24/11/1955
Thành tích:
- 03 Huy chương Vàng
- 02 Huy chương Bạc