CHIẾC BÓNG OAN KHIÊN

CHIẾC BÓNG OAN KHIÊN

Chuyện kể về người thiếu phụ có chồng đi lính, ở nhà đêm đến nàng thường chỉ vào bóng mình trên vách nhà và nói với con mình rằng đấy là cha nó. Khi người chồng trở về, đứa con không nhận ra cha nó và bảo đến tối cha nó mới về.