NGÊU - SÒ - ỐC - HẾN

NGÊU - SÒ - ỐC - HẾN   

Nhân vật Ốc: Từ thân phận nghèo hèn trở thành lưu manh hoá.

PHƯƠNG THUỐC THẦN KỲ

PHƯƠNG THUỐC THẦN KỲ   

Cuộc đời vui thú làm sao

Ai ai cũng muốn làm cao, làm thầy

TRƯƠNG ĐỒ NHỤC

TRƯƠNG ĐỒ NHỤC   

Diêm vương, vị quan toà dưới âm cung đã ký ẩu một lệnh bắt người khiến cho cuộc sống của chúng sinh chốn trần gian điên đảo. Hồn nhà sư nằm trong xác anh Đồ Nhục . Cuộc tranh giành giữa hồn và xác của Thị Bích - vợ Đồ Nhục và các sư phải đưa lên quan huyện phân xử, quan huyện đã xử thật công minh.