TRIỆU ĐÌNH LONG CỨU CHÚA

TRIỆU ĐÌNH LONG CỨU CHÚA   

Nhân lúc vua Tống bệnh nặng, thái sư Tạ Thạch Sư bàn với em trai là Tạ Thạch Giao; hai con rể là Triệu Đình Long, Bạt Hổ; con nuôi là Năng Danh quyết định cướp ngôi vua.

SƠN HẬU

SƠN HẬU   

Nhân lúc vua Tề già yếu lại chưa có con trai nối dõi, tên Thái sư Tạ Thiên Lăng cùng anh em âm mưu chiếm ngôi. Chúng lập “Tiểu giang sơn” mời các quan đến dự tiệc.

NỮ TƯỚNG ĐÀO TAM XUÂN

Triệu Khuông Dẫn, Cao Hoài Đức, Trịnh Ân là ba anh em kết nghĩa. Sau bao năm chiến trận, họ đã lập nên cơ nghiệp nhà Tống . Trong một buổi đại yến, vua tôi, anh em đang hưởng lạc thì có tin giặc đến. Cao Hoài Đức, Trịnh Ân cùng vợ là Đào Tam Xuân ra trận đánh giặc.

ĐỀ THÁM

ĐỀ THÁM   

Trong cao trào đấu tranh chống Pháp cuối thế kỉ XIX, cùng với các cuộc khởi nghĩa do văn thân, sĩ phu lãnh đạo, còn có các cuộc đấu tranh của nông dân Yên Thế tỉnh Bắc Giang do Hoàng Hoa Thám lãnh đạo.

MỘC QUẾ ANH DÂNG CÂY

MỘC QUẾ ANH DÂNG CÂY   

Mộc Quế Anh đang tuổi trăng tròn, nàng rạng rỡ như đoa hoa hồng đón hạt sương mai, nhưng cũng ngang tàng chẳng kém trang nam nhi quân tử. Tâm hồn nàng ngập tràn niềm kiêu hãnh bởi tài sắc nổi tiếng một vùng.

TIẾNG THÉT GIỮA HOÀNG CUNG

TIẾNG THÉT GIỮA HOÀNG CUNG   

Cuối thế kỷ XIV vương triều Trần ngày càng suy thoái. Trong triều vua ham mê cờ bạc, sống xa hoa, ngông cuồng không lo lắng đến đất nước và muôn dân. Bọn gian thần xu nịnh ngày càng đắc thế, chúng đua nhau vơ vét của cải ngang ngược, lộng hành.

CHIẾC BÓNG OAN KHIÊN

CHIẾC BÓNG OAN KHIÊN

Chuyện kể về người thiếu phụ có chồng đi lính, ở nhà đêm đến nàng thường chỉ vào bóng mình trên vách nhà và nói với con mình rằng đấy là cha nó. Khi người chồng trở về, đứa con không nhận ra cha nó và bảo đến tối cha nó mới về.