NSƯT - Chí Khánh

Họ và tên: NSƯT Chí Khánh - Nhạc công Nhà hát Tuồng Việt Nam