NSƯT - Đức Lợi

Họ và tên: NSƯT Đức Lợi - Nhạc công Nhà hát Tuồng Việt Nam