NSƯT - Đặng Bá Tài

Họ và tên: NSƯT Đặng Bá Tài - Đạo diễn Nhà hát Tuồng Việt Nam