Nhà hát tuồng Việt Nam

Contact

Contact-image
Address:
Nhà hát Tuồng Việt Nam thành lập năm 1959, tiền thân là Đoàn Tuồng Bắc Trung Ương. Ngày đầu thành lập, Nhà hát chỉ có 19 nghệ sỹ, cán bộ; trải qua hơn 40 năm hoạt động, đến nay, Nhà hát đã có gần 200 cán bộ, nghệ sỹ.

NHÀ HÁT TUỒNG VIỆT NAM

ĐC: KHU VĂN HÓA NGHỆ THUẬT MAI DỊCH - CẦU GIẤY - HÀ NỘI

RẠP HỒNG HÀ. ĐC: 51A ĐƯỜNG THÀNH - HOÀN KIẾM - HÀ NỘI

honghatheatre@gmail.com

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN: 0243.8252803 or Ms.Hân:0973900665, Mr.Tuấn: 0984545228, Mr.Cường:0366675526

Website: www.vietnamtuongtheatre.com

Other information

Other information:

Nhà hát Tuồng Việt Nam thành lập năm 1959, tiền thân là Đoàn Tuồng Bắc Trung Ương. Ngày đầu thành lập, Nhà hát chỉ có 19 nghệ sỹ, cán bộ; trải qua hơn 40 năm hoạt động, đến nay, Nhà hát đã có gần 200 cán bộ, nghệ sỹ.

       NHÀ HÁT TUỒNG VIỆT NAM

        ĐC: KHU VĂN HÓA NGHỆ THUẬT MAI DỊCH - CẦU GIẤY - HÀ NỘI

   RẠP HỒNG HÀ

ĐC: 51A ĐƯỜNG THÀNH - HOÀN KIẾM - HÀ NỘI

    honghatheatre@gmail.com     

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN: 0243.8252803 Ms.Hân: 0973900665 or  Mr.Cường:0366675526 ,  Mr.Tuấn : 0984545228 

Website: www.vietnamtuongtheatre.com