Download Video: MP4, WebM, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS

NSƯT - Nguyễn Văn Thủy

Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Văn Thủy

Họ và tên: Nguyễn Văn Thủy – NSƯT
Chức danh: Ủy viên Hội đồng nghệ thuật Nhà hát Tuồng Việt Nam
Các giải thưởng:
 - 3 Huy chương Vàng Hội đồng sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc
- 1 Huy chương Bạc Liên hoan sân khấu Tuồng truyền thốngHình ảnh tiêu biểu của nhà hát