Download Video: MP4, WebM, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS

NSƯT - Lê Trần Vinh

Nhạc sỹ : NSƯT - Lê Trần Vinh

Hình ảnh tiêu biểu của nhà hát