Download Video: MP4, WebM, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS

NSƯT - Nguyễn Văn Quý

Họ và tên: Nguyễn Văn Quý – NSƯT Đoàn biểu diễn I Nhà hát Tuồng Việt Nam

Thành tích nghệ thuật:
-    01 giải nhất
-    01 Huy chương Bạc
-    01 Huy chương Vàng tập thể dàn nhạc
-    01 Huy chương Vàng liên hoan nhạc cụ dân tộc

Hình ảnh tiêu biểu của nhà hát