Lổi
  • Error loading feed data
  • http://vnexpress.net/rss/giai-tri.rss

Download Video: MP4, WebM, Ogg
HTML5 Video Player by VideoJS

Tin mới

NSND - Ánh Dương

NSND - Ánh Dương

Đoàn biểu diễn I Nhà hát Tuồng Việt Nam

NSND - Ánh Dương

Đoàn biểu diễn I Nhà hát Tuồng Việt Nam

Phong tặng danh hiệu NSND năm 2015
Sinh ngày: 23 /08/1963
Quá trình hoạt động nghệ thuật
- 04 Huy chương Vàng
- 01 Huy chương Bạc
- Giải nhì Tài năng sân khấu trẻ

Hình ảnh tiêu biểu của nhà hát